+48 661 784 517 / +34 960 434 697 info@oliverrichart.com

Mam firmę i chcę delegować pracowników do pracy w Hiszpanii, co powinienem zrobić?

Oddelegowanie pracowników do Hiszpanii wiąże się z szeregiem procesów prawnych i administracyjnych, których należy starannie przestrzegać, aby zapewnić zgodność zarówno firmy, jak i pracowników z obowiązującymi w Hiszpanii przepisami i regulacjami.

Delegowanie pracowników musi zostać wcześniej zgłoszone właściwemu organowi pracy. W tym celu należy wyznaczyć pełnomocnika prawnego, który będzie działał w imieniu firmy w sprawach związanych z delegowaniem pracowników.

Należy określić:

– czas trwania delegacji,

– przedmiot działalności firmy oraz

– liczbę pracowników i ich kwalifikację zawodową.

Wizy i pozwolenia na pracę

Pracownicy przenoszący się do Hiszpanii będą zwykle musieli uzyskać odpowiednie wizy i pozwolenia na pracę. Należy to zrobić przed przyjazdem do Hiszpanii. Wymagana dokumentacja będzie się różnić w zależności od narodowości pracowników i czasu trwania delegowania.

Obowiązki pracodawcy

Dodatkowo należy zapewnić zgodność z hiszpańskimi przepisami prawa pracy, które obejmują zasady dotyczące wynagrodzenia, godzin pracy, urlopów i bezpieczeństwa pracy. Przepisy te mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Twoim kraju, jednak zawsze zastosowanie znajdą przepisy obowiązujące w kraju, w którym wykonywana będzie praca, w tym przypadku w Hiszpanii. To samo dotyczy ubezpieczeń społecznych i zobowiązań podatkowych.

Ubezpieczenie społeczne

W przypadku pracowników delegowanych na okres krótszy niż 24 miesiące nie jest konieczne opłacanie składek na hiszpańskie ubezpieczenie społeczne, pod warunkiem, że udowodni się objęcie pracowników ubezpieczeniem społecznym w kraju ich pochodzenia za pomocą formularza A1 wydanego przez właściwy organ kraju pochodzenia.

Certyfikat REA

W przypadku, gdy firma należy do sektora budowlanego, musi również złożyć wniosek o wpis do Rejestru Działalności Akredytowanych (REA), w którym musi dokonać akredytacji świadczenia usług w zakresie zapobiegania ryzyku zawodowemu i szkolenia pracowników oddelegowanych do pracy w tym obszarze.

Proces ten może być złożony i dlatego ważne jest, aby przestrzegać wszystkich właściwych procedur zarówno prawnych, jak i administracyjnych w celu uniknięcia problemów natury prawnej w przyszłości.

Skontaktuj się z nami!

Nasz zespół prawników jest do Twojej dyspozycji, oferując profesjonalne doradztwo prawne oraz reprezentację. Jeżeli Twoja firma rozważa delegowanie pracowników do Hiszpanii lub innego kraju, skontaktuj się z nami.

ESCRÍBENOS

5 + 2 =

Lunes - Viernes
9:00 - 17:00

Tel/Fax +34 960 434 697
Tel. +34 691 936 679

Oliver Richart & Associates
C/ Correos, Nº 13, 4º, 7ª, 46002, Valencia

×

WhatsApp Chat

× LiveChat