Número de Identificación Extranjero (NIE) – jest to osobisty i unikalny numer identyfikujący cudzoziemca we wszystkich urzędowych dokumentach oraz przed wszystkimi urzędami w Hiszpanii. NIE można otrzymać ze względów na interes gospodarczy, zawodowy czy społeczny.

Wniosek o wydanie NIE może zostać złożony:
  • w kraju zamieszkania wnioskodawcy w  hiszpańskiej placówce dyplomatycznej lub konsularnej,
  • na terytorium Hiszpanii osobiście przez osobę zainteresowaną lub za pośrednictwem przedstawiciela.

Na terytorium Hiszpanii wniosek można złożyć bezpośrednio w Dyrekcji Generalnej Policji (Dirección General de Policía y de la Guardia Civi) lub za pośrednictwem Urzędu Imigracyjnego (Oficina de Extranjería) lub komisariatu policji w prowincji zamieszkania.

W raz z wnioskiem podpisanym przez wnioskodawcę należy przedstawić:
  • oryginał i kopie dokumentu tożsamości,
  • przyczyny ekonomiczne, zawodowodowe lub społeczne uzasadniające wniosek,
  • dowód uiszczenia opłaty administracyjnej za wydanie numeru.
  • ponad to przedstawiciel musi przedstawić odpowiedne upoważnienie.

Przed złożeniem wniosku należy za pośrednictwem systemu teleinfrmatycznego ustalić termin jego złożenia.

W razie dodatkowych pytań bądź wątpliwości skontaktuj się z nami  

info@oliverrichart.com