Specjalizacje

Spółki i prawo korporacyjne
Fuzje, przejęcia i restrukturyzacje
Spory sądowe
Nowe Technologie
Prawo podatkowe
Prawo pracy
Prawo administracyjne i regulacje sektorowe
Nieruchomości

Zespół

Isaac Oliver Richart

Abogado

Jesús P. López Pelaz

Of Counsel

Andrzej Mikulski

Of Counsel

Aktualności

Windykacja należności w Hiszpanii

Każdy z przedsiębiorców spotyka się z nieterminowym kontrahentem, który nie połaci swoich należności w wymaganym czasie. Jak w każdym wypadku najlepiej jest zabezpieczyć się przed takimi kontrahentami przed sporządzeniem umowy. Właściwa ocena ryzyka kontrahenta pozwala na ustalenie czy sprzedamy nasze towary lub usługi z odroczonym terminem płatności czy zażądamy natychmiastowej zapłaty. Nie należy pozostać przy…

Więcej

System podatkowy w Hiszpanii

System podatkowy w Hiszpanii przewiduje trzy różne rodzaje należności, są to: opłaty (tasas), składki specjalne (contribuciones especiales) oraz podatki (impuestos). Opłaty i składki powstają w skutek wykonania świadczenia przez administracje publiczną, dlatego nie są podatkami. Podatek jest to przymusowe, nieodpłatne, bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Podatki w hiszpańskim systemie są płacone…

Więcej

Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Hiszpanii

Podstawową przewagą spółek kapitałowych nad osobowymi jest niższe ryzyko, jakie ponosi przedsiębiorca. W przypadku tych z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnicy nie odpowiadają bowiem prywatnym majątkiem za zobowiązania firmy. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (S.L. lub S.R.L.) jest rodzajem podmiotu prawnego, którego głównym celem jest zapewnienie przedsiębiorcom narzędzia do prowadzenia działalności gospodarczej bez narażania własnych aktywów osobistych. Zarówno…

Więcej

Klienci

Współpracownicy

Oliver Richart & Associates jest beneficjentem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego celem jest poprawa konkurencyjności oraz uruchomienie planu internacjonalizacji w celu poprawy pozycji za granicą w roku 2018. W tym celu uzyskano wsparcie Programu XPANDE Izby Handlowej w Walencji.

Spanish Desk

Kontakt

Oliver Richart & Associates
C/ Correos, Nº 13, 4º, 7ª, 46002, Valencia
info@oliverrichart.com
Tel. +34 691 936 679
Tel. +48 661784 517
Tel/Fax +34 960 434 697