System podatkowy w Hiszpanii

System podatkowy w Hiszpanii przewiduje trzy różne rodzaje należności, są to: opłaty (tasas), składki specjalne (contribuciones especiales) oraz podatki (impuestos). Opłaty i składki powstają w skutek wykonania świadczenia przez administracje publiczną, dlatego nie są podatkami. Podatek jest to przymusowe, nieodpłatne, bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Podatki w hiszpańskim systemie są płacone…