Windykacja należności w Hiszpanii

Każdy z przedsiębiorców spotyka się z nieterminowym kontrahentem, który nie połaci swoich należności w wymaganym czasie. Jak w każdym wypadku najlepiej jest zabezpieczyć się przed takimi kontrahentami przed sporządzeniem umowy. Właściwa ocena ryzyka kontrahenta pozwala na ustalenie czy sprzedamy nasze towary lub usługi z odroczonym terminem płatności czy zażądamy natychmiastowej zapłaty. Nie należy pozostać przy…