Delegowanie pracowników do Hiszpanii

Potrzebujesz wydelegować pracowników do Hiszpanii? Jako pracodawca, nie wiesz, jakie obowiązki będą na Tobie spoczywać? Interesują Cię takie zagadnienia jak okres delegowania, podróż, wynagrodzenie delegowanego pracownika? Poinformujemy Cię, jakie kluczowe informacje dotyczące procesu delegowania musisz posiadać. Oferujemy pomoc prawną począwszy od formalności przed delegowaniem pracownika, skończywszy na dokumentach, które należy dostarczyć po delegowaniu. Zasady delegowania pracowników przede wszystkim muszą…

Emerytura w Hiszpanii

Wielu osobom po osiągnięciu wieku emerytalnego w Polsce, marzy się przeprowadzka do Hiszpanii. Śródziemnomorski klimat, odmienna kultura, długie i ciepłe wieczory, przyciągają nie tylko turystów, ale także zachęcają do zmiany dotychczasowego stylu życia i przeprowadzki na stałe do Hiszpanii. Chcesz spędzić najbliższe lata w słonecznej Hiszpanii i nie wiesz, od czego zacząć zmiany? W poniższym artykule, naświetlamy najważniejsze zagadnienia po…

Windykacja należności w Hiszpanii

Każdy z przedsiębiorców spotyka się z nieterminowym kontrahentem, który nie połaci swoich należności w wymaganym czasie. Jak w każdym wypadku najlepiej jest zabezpieczyć się przed takimi kontrahentami przed sporządzeniem umowy. Właściwa ocena ryzyka kontrahenta pozwala na ustalenie czy sprzedamy nasze towary lub usługi z odroczonym terminem płatności czy zażądamy natychmiastowej zapłaty. Nie należy pozostać przy…

System podatkowy w Hiszpanii

System podatkowy w Hiszpanii przewiduje trzy różne rodzaje należności, są to: opłaty (tasas), składki specjalne (contribuciones especiales) oraz podatki (impuestos). Opłaty i składki powstają w skutek wykonania świadczenia przez administracje publiczną, dlatego nie są podatkami. Podatek jest to przymusowe, nieodpłatne, bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Podatki w hiszpańskim systemie są płacone…

Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Hiszpanii

Podstawową przewagą spółek kapitałowych nad osobowymi jest niższe ryzyko, jakie ponosi przedsiębiorca. W przypadku tych z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnicy nie odpowiadają bowiem prywatnym majątkiem za zobowiązania firmy. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (S.L. lub S.R.L.) jest rodzajem podmiotu prawnego, którego głównym celem jest zapewnienie przedsiębiorcom narzędzia do prowadzenia działalności gospodarczej bez narażania własnych aktywów osobistych. Zarówno…

PEUAT: restrykcyjne przepisy regulujące uzyskanie pozwolenia na obiekt zakwaterowania turystycznego w Barcelonie   Po uchwaleniu regulacji PEUAT i przy ogromnej liczbie wniosków wpływających do Urzędu Miasta w Barcelonie uzyskanie pozwolenia na otworzenie obiektu zakwaterowania turystycznego poddano skomplikowanej procedurze. Warto mieć to na uwadze zwłaszcza przy planowaniu kupna nieruchomości w Barcelonie w celu późniejszego wynajmu dla turystów. Od…

ZASTOSOWANIE DOKTRYNY „PIERCING THE CORPORATE VEIL” W HISZPAŃSKIM PORZĄDKU PRAWNYM.

Niniejszy artykuł omawia kwestię funkcjonowania w prawie hiszpańskim doktryny znanej z krajów anglosaskich pod nazwą „piercing the corporate veil” stanowiącej zbiorcze pojęcie dla działań podejmowanych w celu pominięcia odrębnej osobowości prawnej spółki kapitałowej. Najczęstszym skutkiem tych działań jest możliwość pociągnięcia wspólnika do odpowiedzialności za długi spółki (forward PCV) albo nakazanie spółce wykonanie zobowiązań wspólnika (reverse…

Nowy elektroniczny system rozliczania VAT

  Suministro Inmediato de Información (SII) NOWY ELEKTRONICZNY SYSTEM ROZLICZANIA VAT   Hiszpańskie oorgany podatkowe odpowiedziały na rozwój nowych technologii ustanowieniem  Suministro Inmediato de Información (SII). SII powstał w związku z potrzebą przyspieszenia procesów zarządzania podatkiem VAT (IVA), adaptujac je w środowisku cyfrowym. Digitalizacja systemu podatkowego ponadto pozwala walczyć w sposób bardziej efektywy przeciwko oszsustwom.…