Radca Prawny

 • Radca prawny, mediator, arbiter instytucjonalnych sądów arbitrażowych.
 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.
 • Wspólnik zarządzający w kancelarii Mikulscy&Wspólnicy.

Specjalizuje się w rozwiązywaniu skomplikowanych sporów, przed sądami powrzechnymi i arbitrażowymi, zwłaszcza w stosunkach dotyczących międzynarodowego i krajowego obrotu gospodarczego, o znacznej wartości, szczególnie w zakresie:

 • wykonywania inwestycji budowlanych, przemysłowych, drogowych i developerskich,
 • sprzedaży i dostawy urządzeń przemysłowych i towarów handlowych,
 • usuwania wad inwestycji, towarów, urządzeń, w tym powstałych skutkiem transportu,
 •  korzystania i odzyskiwania nieruchomości – w tym historycznych,
 •  stosunków korporacyjnych w spółkach,
 •  przewozu towarów,
 • wypadków sportowych i komunikacyjnych,
 •  sprawach windykacyjnych i sukcesyjnych,
 •  odszkodowań i międzynarodowego obrotu handlowego.


Dokonania zawodowe:

 • wielokrotnie nagradzany w międzynarodowym rankingu prawników Europe’s Best Lawyers and Law Firms Chambers and Partners w kategorii rozwiązywania sporów,
 • autor i współautor apelacji i skarg kasacyjnych w licznych postępowaniach przed Sądami Apelacyjnymi i Sądem Najwyższym w Warszawie,
 • pełnomocnik w sprawach przed sądami arbitrażowymi, zwłaszcza przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie i Sądem Polubownym w Wiedniu – Schiedsgericht Wien,
 • rekomendowany arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie (2010 – 2016) oraz arbiter Sądu Polubownego przy Instytucie Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych w Krakowie (1997 – 2007),
 • adwokat zaufania – Vertrauensanwalt –  Republiki Austrii w Polsce (1991 – 2005).


Doświadczenie gospodarcze i korporacyjne:

 • reprezentant Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej w Małopolsce,
 • członek Rady Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej (2007- 2012),
 • sędzia Sądu Koleżeńskiego Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (2007- 2015),
 • wieloletni członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie,
 • wieloletni przewodniczący Komisji ds. stosunków z zagranicą OIRP w Krakowie.


Język: niemiecki, polski, angielski i rosyjski komunikatywnie.