Oferujemy:

  • badanie stanu prawnego nieruchomości (due diligence),
  • doradztwo w zakresie nabywania nieruchomości, negocjowania oraz opiniowania umów,
  • analiza stanu prawnego nieruchomości,
  • asystowanie przed organami administracyjnymi,
  • doradztwo podatkowe dotyczące nieruchomości,
  • reprezentacje w sporach uczestników procesu budowlanego,
  • doradztwo w zakresie oddawania nieruchomość do używania osobom trzecim,
  • reprezentację i prowadzenie negocjacji z inwestorami,
  • pomoc w nabywaniu nieruchomości dla cudzoziemców.