+48 661 784 517 / +34 960 434 697 [email protected]

Nowy elektroniczny system rozliczania VAT

 

Suministro Inmediato de Información (SII)

NOWY ELEKTRONICZNY SYSTEM ROZLICZANIA VAT

 

Hiszpańskie oorgany podatkowe odpowiedziały na rozwój nowych technologii ustanowieniem  Suministro Inmediato de Información (SII). SII powstał w związku z potrzebą przyspieszenia procesów zarządzania podatkiem VAT (IVA), adaptujac je w środowisku cyfrowym. Digitalizacja systemu podatkowego ponadto pozwala walczyć w sposób bardziej efektywy przeciwko oszsustwom.

 

Czym jest Suministro Inmediato de Información (SII)?

 

El Suministro Inmediato de Información (SII) jest nowym systemem pośredniczącym w rozliczeniu VAT (IVA), uruchomionym przez Urząd Podatkowy ( la Agencia Tributaria (AEAT)), służącym do zarządzania elekronicznego księgami podatkowymi.

Nowy system zobowiązuje do przedstawiania elektronicznie wystawionych i otrzymanych faktur w terminie maksymalnie 4 dni  poprzez oficjalą stronę Urzędu Podatkowego (la Agencia Tributaria). Termin wydłuża się do 8 dni dla niektórych organizacji, których faktury są wystawiane przez autoryzowaną osobę 3.

Dla jakich przedsiębiorstw SII będzie obowiązkowe?

 

Początkowo nowy system SII będzie miał charakter obowiązkowy dla tych organizacji, które aktualnie mają obowiązek samorozliczyć się z VAT w każdym miesiącu:

– Duże firmy (kwoty podlegające opoadatkowaniu powyżej 6 milionów euro)

– Przedsiębiorstwa wpisane w grupy VAT

– Przedsiębiorstwa zgłoszone do reżimu miesięcznego zwrotu VAT (el Régimen de Devolución Mensual del IVA (REDEME)).

– Wszystkie inne firmy, które dobrowolnie zgłoszą się do tego nowego systemu rozliczania VAT.

Kiedy wejdzie  w życie El Suministro Inmediato de Información (SII)?

 

El sistema de Suministro Inmediato de Información wejdzie w życie 1 czerwca 2017 roku. Rejestry opodatkowania dotyczące pierwszego półrocza 2017 będzie można przesłać do urzędu podatkowego przed 1 stycznia 2018 z wyjątkiem przedsiębiorstw, które w roku 2017 przedstawiły model 340 i nie są zobowiązane.

 

Jak można przesłać informację do SII?

 

– drogą elektroniczną za pośrednictwem Web Service z własnego ststemu, opartego na wymianie wiadomości XML.

podatnicy z niewielkimi operacjami mogą je zgłosić za pomocą formularza na stronie.

 

8 zalet, które oferuje nowy system dla organizacji.

 

1.      Uproszczenie i zmniejszenie obowiązków formalnych.  Usuwa się modele:

·         347: Roczna deklaracja operacji z osobami trzecimi.

·         340: Deklaracja informacyjna o operacjach zawartych w księgach podatkowych.

·         390: Podsumowanie roczne VAT

2.   Organizacje zgłoszone do SII będą miały termin 10 dni więcej na przedstawienie deklaracji. Podatnicy zawarci w SII będą mogli przedstawić samoopodatkowanie okresowe VAT w przeciągu pierwszych 30 dni miesiąca następnego po okresie opodatkowania, w miejscu obecnych 20 dni o w trakcie lutego w przypadku opowadtkowania miesięcznego za styczeń.

3. Przyspieszone będzie postępowanie zwrotu VAT. W celu otrzymania informacji o operacjach w zasadzie w czasie rzeczywistym, Urząd Podatkowy będzie mógł przyspieszyć kontrolę i procedurę zwrotu.

4. Model dwukierunkowy. Urząd podatkowy wystawi potwierdzenie odbioru lub wyśle wiadomość z potwierdzeniem odbioru każdej deklaracji, informując o możliwych błędach i dając możliwość ich poprawy za pomocą systemu.

5. Wiarygodne dane podatkowe. Podatnicy będą dysponować na oficjalnej stronie urzędu księgą podatkoą ‘zadeklarowane’ i inną ‘ sprawdzone’, z informacją pochodzącą od osób 3.

6. Organizacje będą miały dostęp do swoich danych w każdym momencie w formie cyfrowej.

7. Pomyłki w spełnieniu zobowiązań podatkowych zmniejszą się.

8.  Modernizacja, dygitalizacja i podniesienie standardu w prowadzeniu ksiąg podatkowych IVA.

 

 

 

napisz do nas

15 + 6 =

Lub zarezerwuj konsultację online:

Poniedziałek - Piątek
9:00 - 17:00

Dział prawny

Tel/Fax +34 960 434 697

Tel. +34 691 936 679

Tel. +48 661784 517

Dział nieruchomości

Tel/Fax +34 960 434 697

Tel. +34 691 936 679

Tel. +48 661784 517

Oliver Richart & Associates
C/ Correos, Nº 13, 4º, 7ª, 46002, Valencia

×

WhatsApp Chat

× LiveChat