+48 661 784 517 / +34 960 434 697 info@oliverrichart.com

Rejestracja samochodu w Hiszpanii – krok po kroku

Rejestracja samochodu w Hiszpanii jest wymagana w bardzo konkretnych przypadkach. Poznaj zasady prawne jakimi musisz się kierować, jeśli jesteś właścicielem samochodu i przebywasz na terytorium Hiszpanii.

Kiedy należy zarejestrować samochód w Hiszpanii?

Według Ustawy 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales oraz Ustawy 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011 obowiązkowi rejestracji w Hiszpanii podlegają zagraniczne samochody, gdy:

  • właściciel samochodu jest rezydentem Hiszpanii,
  • samochód ma być używane przez firmę z siedzibą w Hiszpanii,
  • właściciel samochodu jest rezydentem innego państwa członkowskiego UE niż Hiszpania, ale przebywa w Hiszpanii ponad 6 miesięcy.

1. Autoryzacja stanu technicznego samochodu

Sprawdzenie stanu technicznego samochodu jest dokonywane przez Techniczną Inspekcje Pojazdów (Inspección Técnica de Vehículos). Autoryzacja jest elementem obowiązkowym, nie ważne jest, że samochód przeszedł już kontrole w innym państwie członkowskim UE. Wszystkie  dokumenty muszą być przetłumaczone na język hiszpański. Po sprawdzeniu stanu technicznego samochodu zostanie wydana hiszpańska Karta Techniczna (Tarjeta ITV).

2. Opłaty rejestracji samochodu

  • podatek od rejestracji (Impuesto de Matriculación) – jest to podatek płacony od wartość netto samochodu,
  • podatek drogowy (Impuesto de circulación) – jest to podatek lokalny, który różni się w zależności od Wspólnoty Autonomicznej,
  • podatek od wartości dodanej (Impuesto al valor agregado) – płacony w przypadku zakupu nowego samochodu na terenie UE,
  • podatek transferowy (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales) – płacony w przypadku zakupu samochodu używanego,
  • opłata rejestracyjna – płacona w lokalnej Dyrekcji Rchu,
  • opłata za tablice rejestracyjne.

3. Rejestracja samochodu w Hiszpanii

W celu rejestracji samochodu należy uiścić opłatę rejestracyjną oraz przedstawić całą dokumentację samochodu wraz z opłaconymi podatkami w siedzibie lokalnej Dyrekcji Ruchu (Jefatura Provincial de la Dirección General de Tráfico) oraz wnioskiem rejestracje. Do rejestracji potrzebny będzie także dokument tożsamości. Po prawidłowym zarejestrowaniu otrzymasz nowy numer rejestracyjny samochodu. Następnie należy dokonać zakupu tablic rejestracyjnych.

4. Ubezpieczanie samochodu w Hiszpanii

Ostatnim krokiem będzie wykupienie obowiązkowego ubezpieczenie w Hiszpanii.

W razie dodatkowych pytań bądź wątpliwości skontaktuj się z nami używając formularza poniżej.

napisz do nas

10 + 8 =

Lub zarezerwuj konsultację online:

Poniedziałek - Piątek
9:00 - 17:00

Dział prawny

Tel/Fax +34 960 434 697

Tel. +34 691 936 679

Tel. +48 661784 517

Dział nieruchomości

Tel/Fax +34 960 434 697

Tel. +34 691 936 679

Tel. +48 661784 517

Oliver Richart & Associates
C/ Correos, Nº 13, 4º, 7ª, 46002, Valencia

×

WhatsApp Chat

× LiveChat