+48 661 784 517 / +34 960 434 697 info@oliverrichart.com

Windykacja

Niemal każdy przedsiębiorca spotyka się w czasie swojej działalności z kontrahentem, który nie reguluje wymaganych należności w terminie. Jeśli przed zawarciem umowy nie doszło do wystarczającego zabezpieczenia na wypadek takich sytuacji, konieczne będzie rozpoczęcie procesu windykacji.

W takim wypadku trzeba przygotować się przede wszystkim na:

Z

Wezwanie dłużnika do zapłaty (tzw. burofax), które wskazuje podstawę dochodzenia długu, a także jego wysokość i termin spłaty. Kontakt z dłużnikiem za pomocą takiej poczty certyfikowanej, zwłaszcza prowadzony przez prawnika wierzyciela, wykazuje się dużą skutecznością przy egzekwowaniu należności.

Z

Polubowne rozwiązanie sprawy tj. zawarcie z dłużnikiem umowy (możliwe również w formie notarialnej), określającej ustalenia dotyczące sposobu i terminu spłaty długu. Często wskazuje się, że windykacja przedsądowa ma największa skuteczność, z uwagi na brak ścisłej formalności i fakt, że zazwyczaj od powstania długu nie minęło wiele czasu.

Z

Jeśli dochodzenie praw wierzyciela nie przyniosło skutku na drodze polubownej, należy rozpocząć postępowanie sądowe, w którym dochodzi się długu należnego, wymagalnego i pieniężnego. W Hiszpanii przewiduje się w tym celu cztery rodzaje procedur: postępowanie nakazowe (proceso monitorio), postępowanie werbalne (juicio verbal), postępowanie cywilne (juicio ordinario) oraz postępowanie wekslowe (juicio cambiario).

Z

Postępowanie wykonawcze prowadzące do egzekucji długu na podstawie tytułu wykonawczego. W Hiszpanii takim tytułem może być m.in.: orzeczenie sądowe, umowa notarialna, postanowienie arbitrażowe.

Nasza Kancelaria pomoże państwu zarówno właściwie ocenić ryzyko współpracy z danym klientem, podjąć działania prewencyjne, zabezpieczające przed utratą pieniędzy, a także zapewni obsługę prawną procesu windykacji przedsądowej i sądowej. Dopasowujemy charakter windykacji do potrzeb naszych klientów. Gwarantujemy terminowe i skuteczne dochodzenie państwa praw oraz efektywną ochroną interesów klientów.

napisz do nas

9 + 15 =

Poniedziałek - Piątek
9:00 - 17:00

Dział prawny

Tel/Fax +34 960 434 697

Tel. +34 691 936 679

Tel. +48 661784 517

Dział nieruchomości

Tel/Fax +34 960 434 697

Tel. +34 691 936 679

Tel. +48 661784 517

Oliver Richart & Associates
C/ Correos, Nº 13, 4º, 7ª, 46002, Valencia

×

WhatsApp Chat

× LiveChat