+48 661 784 517 / +34 960 434 697 info@oliverrichart.com

Życie w Hiszpanii

Kancelaria Oliver Richart & Associates specjalizująca się w usługach prawnych dla POLSKICH FIRM i osób fizycznych; doradztwie przy nabyciu NIERUCHOMOŚCI; uzyskaniu wszelkich FORMALNOŚCI urzędowych związanych z przeprowadzka i rezydencją w Hiszpanii. Kompleksowa obsługa w języku polskim.

Formalności, które załatwiamy za Ciebie

– Nostryfikacje
– NIE
– Banki​
– Zdrowie​
– Samochody

Nostryfikacje oficjalnych dyplomów szkół i uczelni

Nostryfikacja dyplomu wymagana jest w celu uznania wykształcenia uzyskanego poza Hiszpanią i umożliwienia wykonywania zawodu regulowanego na jej terenie. Do tego typu zawodów należy m.in. prawnik, architekt czy farmaceuta (pełną listę można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej, w zakładce Regulated professions database). Może okazać się, że do pełnego uznania tytuły należy również odbyć kursy uzupełniające (np. zaliczenie przedmiotów na hiszpańskiej uczelni). Z naszą pomocą zrozumiesz czy twój tytuł podlega nostryfikacji (homologación), konwalidacji (convalidación), a może uznaniu równoważności (equivalencia). Pomożemy ci zebrać wszelkie niezbędne dokumenty, uzyskać ich tłumaczenie przysięgłe, uiścić wymaganą opłatę, złożyć wniosek. Z naszą pomocą przejdziesz sprawnie przez hiszpańskie formalności, a nauka do wykonywania zawodu, której dokonałeś poza Hiszpanią, nie pójdzie na marne.

Numer identyfikacji cudzoziemca (NIE)

NIE - Número de Identificación Extranjero/ Numer Identyfikacyjny Cudzoziemca – jak go uzyskać?

(Número de Identificación del Extranjero) to numer nadawany cudzoziemcom rezydującym w Hiszpanii. U podstaw jego uzyskania leżą interesy społeczne, zawodowe i ekonomiczne obcokrajowców w Hiszpanii. Wyrabia się go w oddziale hiszpańskiej policji. Aby go uzyskać należy zarezerwować tak zwaną cita previa tzn. uprzednio umówione spotkanie, dokonuje się tego przy użyciu platformy internetowej. Na spotkanie należy przynieść wydrukowany i uzupełniony wniosek o nadanie numeru NIE (EX-15), oryginał i kopię dokumentu tożsamości (ważny paszport bądź dowód osobisty), dowód uiszczenia wpłaty oraz dokument wskazujący i uprawdopodobniający przyczyny pozostawania cudzoziemca w Hiszpanii. W rezerwacji wizyty oraz samym spotkaniu może pomóc nasz specjalista. Wybiera on najdogodniejszy dla klienta termin spotkania i jest obecny podczas jego trwania. Pomoc profesjonalisty jest gwarancją porozumienia się z przedstawicielami lokalnej władzy.

Banki w Hiszpanii – zakładanie konta i kredyty

Założenie Konta

Posiadanie konta bankowego w Hiszpanii jest korzystnym, jeśli nie niezbędnym, rozwiązaniem dla osób, które z różnych przyczyn pozostają na terenie Hiszpanii. Mogą je mieć zarówno osoby rezydujące w Hiszpanii, jak i te, które nie posiadają tego statusu. Wymagane przy tym dokumenty różnią się w zależności od wybranego banku, a także typu właściciela konta (osoba fizyczna/osoba prawna).

Przy otwieraniu konta pracownicy banku mogą poprosić o przedstawienie m.in.:

 • Ważnego paszportu
 • Numeru NIE (Numeru Identyfikacji Cudzoziemca)
 • Numeru NIF (Numer Identyfikacji Podatkowej)
 • Dokumentu potwierdzającego adres lub miejsce zamieszkania
 • Zaświadczenie wydawane osobie, która nie jest rezydentem w Hiszpanii
 • Umowę o pracę bądź zaświadczenie o statusie bezrobotnego
Przy naszej pomocy proces otwierania konta bankowego klientów indywidualnych czy biznesowych odbędzie się bez zbędnego stresu. Pomożemy w zdobyciu wymaganych dokumentów i doradzimy bank, którego oferta będzie najlepiej dopasowana do Twoich potrzeb i możliwości.

Kredyty

Pomagamy w opracowaniu indywidualnych, najbardziej atrakcyjnych ofert kredytu dla Ciebie min z Banku Santander, Caixa Bank i BBVA.

Służba zdrowia i opieka medyczna w Hiszpanii

Europejska Karta Ubezpieczenie Zdrowotnego (EKUZ) to dokument, który uprawnia nas do uzyskiwania świadczeń zdrowotnych na terenie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wydawana jest każdej osobie, która jest ubezpieczona w Narodowym Funduszu Zdrowia lub ma prawo do korzystania ze świadczeń medycznych w Polsce na podstawie przepisów krajowych. O taką kartę najlepiej wnioskować będąc jeszcze w Polsce – w placówkach NFZ, przez Internetowe Konto Pacjenta, ePUAP, pocztą elektroniczną bądź tradycyjną. Do wniosku o jej wydanie należy dołączyć komplet dokumentów wymagany w zależności od sytuacji wnioskodawcy (student składa inne dokumenty, niż osoba, która jedzenie za granicę do pracy).

Tarjeta Sanitaria Individual – posiadanie tej karty uprawnia nas do korzystania z opieki lekarzy czy szpitali w Hiszpanii bezplatnie. Można ją uzyskać po uprzednim zarejestrowaniu w hiszpańskim Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Do tego natomiast potrzebujemy numeru NIE oraz zameldowania na terenie Hiszpanii. O wydanie takiej karty można poprosić na podstawie tych trzech dokumentów w najbliższym centrum zdrowia. Aby dowiedzieć się, do której placówki trzeba się zgłosić w celu wydania karty, należy zadzwonić pod nr 900 161 161. Upewnij się, że jesteś odpowiednio zabezpieczony podczas pobytu w Hiszpanii i w razie dolegliwości zdrowotnych możesz korzystać z hiszpańskich świadczeń medycznych.

Samochody

W Hiszpanii obowiązkowej rejestracji podlegają samochody zagraniczne, jeśli:

 • właściciel samochodu jest rezydentem Hiszpanii,
 • samochód ma być używane przez firmę z siedzibą w Hiszpanii,
 • właściciel samochodu jest rezydentem innego państwa członkowskiego UE niż Hiszpania, ale przebywa w Hiszpanii ponad 6 miesięcy.

Autoryzacja stanu technicznego jest elementem obowiązkowym rejestracji samochodu na terenie Hiszpanii, bez względu na fakt, że samochód przeszedł już kontrole w innym państwie członkowskim UE. Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone na język hiszpański.

Po sprawdzeniu stanu technicznego samochodu zostanie wydana hiszpańska Karta Techniczna (Tarjeta ITV). Autoryzacja dokonywana jest przez Techniczną Inspekcje Pojazdów (Inspección Técnica de Vehículos).

W celu rejestracji samochodu należy uiścić opłatę rejestracyjną oraz przedstawić całą dokumentację samochodu wraz z opłaconymi podatkami w siedzibie lokalnej Dyrekcji Ruchu (Jefatura Provincial de la Dirección General de Tráfico) oraz wnioskiem rejestracje. Do rejestracji potrzebny będzie także dokument tożsamości. Po prawidłowym zarejestrowaniu otrzymasz nowy numer rejestracyjny samochodu. Następnie należy dokonać zakupu tablic rejestracyjnych.

Rejestracja samochodu w Hiszpanii
Opłaty, które należy uiścić to:

 • podatek od rejestracji (Impuesto de Matriculación) – jest to podatek płacony od wartość netto samochodu,
 • podatek drogowy (Impuesto de circulación) – jest to podatek lokalny, który różni się w zależności od Wspólnoty Autonomicznej,
 • podatek od wartości dodanej (Impuesto al valor agregado) – płacony w przypadku zakupu nowego samochodu na terenie UE,
 • podatek transferowy (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales) – płacony w przypadku zakupu samochodu używanego,
 • opłata rejestracyjna – płacona w lokalnej Dyrekcji Rchu,
 • opłata za tablice rejestracyjne.

Należy również wykupić obowiązkowe ubezpieczenie samochodu.
Pomożemy ci we wszelkich formalnościach związanych z rejestracji twojego pojazdu w Hiszpanii, tak abyś mógł bez przeszkód poruszać się na jej terenie.

Nasza baza wiedzy

napisz do nas

15 + 15 =

Poniedziałek - Piątek
9:00 - 17:00

Dział prawny

Tel/Fax +34 960 434 697

Tel. +34 691 936 679

Tel. +48 661784 517

Dział nieruchomości

Tel/Fax +34 960 434 697

Tel. +34 691 936 679

Tel. +48 661784 517

Oliver Richart & Associates
C/ Correos, Nº 13, 4º, 7ª, 46002, Valencia

×

WhatsApp Chat

× LiveChat