ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”), niniejszym informujemy, iż: Administratorem Państwa danych osobowych jest Oliver Richart Associates (dalej zwana Kancelarią) z siedzibą w Walencji, adres: Calle Correos, Número 13, Piso 4, Puerta 7, 46002, Valencia (España). Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z Kancelarią na adres: info@oliverrichart.com.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika strony odbywa się na zasadach określonych w RODO. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • udzielenia odpowiedzi na dobrowolnie przesłane zapytanie poprzez formularz bądź mail na adres info@oliverrichart.com, (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • wykonania umowy,  której stroną jest osoba, której dane dotyczą, oraz przeprowadzenia działań związanych z obsługą Użytkownika, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • przygotowania i przedstawienia oferty naszych usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • wykonania obowiązków prawnych Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 •  wykonania działań statystycznych i archiwizacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Oliver Richart Associates przechowuje Państwa dane osobowe przez czas świadczenia usługi oraz tak długo, jak będzie to niezbędne w celu, dla którego została zawarta usługa, a także po jego zakończeniu przez prawnie określony czas. Okres przechowywania danych osobowych zależy od ich charakteru i celów ich przetwarzania.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Klienta mogą być udostępniane podmiotom współpracującym (tzw. podmioty przetwarzające), którym Kancelaria powierzyła dane osobowe do przetwarzania na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usługi. Kancelaria zastrzega prawo ujawnienia danych osobowych Klienta uprawnionym organom państwowym, bądź osobom trzecim, które w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgłoszą żądanie udzielenia wybranych informacji, w zgodzie z przepisami obowiązującego prawa. Kancelaria nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

KORZYSTANIE Z PRAW

Posiadają Państwo prawo:

 • udzielenia przez Administratora dostępu do danych, które Państwa dotyczą,
 • sprostowania Państwa danych osobowych,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • przenoszenia Państwa danych osobowych,
 • cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
 • podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: info@oliverrichart.com. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych, jeśli uznają Państwo, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne przez Użytkownika, ale niezbędne do rodzaju usług, które nasza firma świadczy za pośrednictwem strony internetowej https://www.oliverrichart.com/ . Brak podania danych osobowych uniemożliwia wykonanie niektórych usług.

KONTAKT POPRZEZ FORMULARZ

Administratorem danych osobowych udostępnionych w formularzu kontaktowym jest Kancelaria Oliver Richart Associates, która przetwarza dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes w celu rozpatrywania pytań i wniosków składanych przy pomocy formularza. Przysługuje Państwu prawo dostępu, poprawiania i usuwania swoich danych, jak również inne uprawnienia, o których mowa w informacji dodatkowej na temat prywatności.  Korzystając z formularza kontaktowego i wysyłając go, oświadczasz, że znasz i rozumiesz politykę prywatności Kancelarii Oliver Richart Associates oraz potwierdzasz prawdziwość wprowadzonych danych.