Jest to rodzaj kontraktu, zawartego pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, w którym nie ustalono czasu trwania umowy. Prawo hiszpańskie dopuszcza zawarcie umowy w formie pisemnej lub ustnej, jednak zaleca się zawarcie jej w formie pisemnej. Umowa o prace może być wykonywana w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin. W ciągu 10 dni od jej zawarcia, treść umowy musi zostać przekazana do państwowej służby zatrudnienia. W przypadku zmiany kontraktu z umowy na czas określony na umowę na czas nieokreślony wymagane jest zachowanie formy pisemnej i zgłoszenie treści kontraktu do państwowej służby zatrudnienia.