Jest to rodzaj kontraktu, w którym w sposób czytelny i dokładny określono czas trwania umowy. Podobnie jak umowa na czas nieokreślony, tak i umowa na czas określony może być wykonywana w pełnym lub nie pełnym wymiarze godzin. Kontrakt powinien zostać zawarty w formie pisemnej.