Umowa o praktyki zawodowe zostaje zawarta w celu zdobycia wiedzy, a także zwiększenia szans na zatrudnienie. Praca odbywa się w ramach szkolenia zawodowego w systemie naprzemiennie płatnej pracy. Umowa jest związana z odbyciem praktyk w celu uzyskania tytułu zawodowego (mechanik, elektryk itp.). Firmy zatrudniające praktykantów korzystają z ulg przewidzianych w składkach na ubezpieczenie społeczne.

Umowa może zostać zawarta minimalnie na rok a maksymalnie na 3 lata. Praktykanci nie mogą pracować w systemie zmianowym, nadgodzinnym oraz w nocy. Po wygaśnięciu umowy nie można zatrudnić praktykanta w tym samym trybie.