Jest to rodzaj umowy na czas określony, który jest zawarty w celu realizacji nadwyżki zamówień oraz spełnienia wymagań rynku. Pracodawca może zatrudnić bezrobotnego poniżej 30 lat, osobę, która chce zdobyć doświadczenia lub pierwszą pracę. Umowę można zawrzeć maksymalnie na sześciu miesięcy w ciągu roku. Umowa musi być zawarta na piśmie, jeżeli umowa ma obowiązywać dłużej niż cztery tygodnie lub w niepełnym wymiarze godzin. Umowa musi jasno określić przyczynę zawarcia kontraktu oraz określić jej czas trwania.