Umowa jest zawierana w celu umożliwienia zdobycia odpowiedniej praktyki zawodowej po ukończeniu nauki, w celu przygotowania do samodzielnego świadczenia pracy w przyszłości. Umowa może być zawarta z osobami posiadającymi wyższe wykształcenie lub posiadającymi kwalifikacje zawodowe średnie lub wyższe. Umowa o staż musi zostać sformalizowana na piśmie, wyraźnie wskazując czas trwania stażu oraz stanowisko i obowiązki stażysty.

Umowa nie może być zawarta na czas krótszy niż 6 miesięcy oraz dłuższy niż 2 lata. Po wygaśnięciu umowy nie można zatrudnić stażysty na okres próbny.