Jest to bardzo specyficzny rodzaj umowy o prace. Prawo pracy w Hiszpanii dopuszcza zawarcie tej umowy jedynie w celu zastąpienia pracownika firmy, który uzyskuje dostęp do częściowego świadczenia emerytalnego. Pracodawca może zawrzeć taką umowę z bezrobotnym zarejestrowanym w urzędzie pracy lub pracownikiem firmy mającym inną umowę na czas określony. Umowa ta jest powiązana z umowa na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze godziny podpisaną z osobą nabywającą świadczenie emerytalne. Musi istnieć zgodność między podstawą na ubezpieczenie społeczne obu stron.