Jest to rodzaj umowy na czas określony, zawarty w celu zastąpienia pracownika czy też objęcia stanowiska, na które trwa rekrutacja. Czas trwania umowy jest określony czasem nieobecności zastępowanego pracownika lub czasem trwania procesu rekrutacji. Tak jak w przypadku innych umów na czas określony, taki i umowa o zastępstwo może być zawarta w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin. Kontrakt ten musi zawsze być sformalizowany na piśmie i szczegółowo określać charakter umowy, zastępowanego pracownika oraz przyczynę zastąpienia.