+48 661 784 517 / +34 960 434 697 info@oliverrichart.com

Podatek dochodowy od osób prawnych w Hiszpanii

Jest to podatek bezpośredni i osobisty, odprowadzany od dochodów spółek i innych osób prawnych w trakcie roku podatkowego. Opodatkowanie dochodów od osób prawnych w Hiszpanii reguluje ustawa Ley 27/2014 de 27 de noviembre del Impuesto sobre Sociedades.

Podatek dochodowy od osób prawnych ma charakter bezpośredni, ponieważ opodatkowuje dochód jako bezpośrednią zdolności ekonomicznej podatnika oraz charakter osobisty, ponieważ uwzględnia pewne szczególne okoliczności każdego podatnika przy określaniu wysokości podatku.

Zasada generalna mówi, że osoby prawe, które mają siedzibę w Hiszpanii muszą uiszczać podatek zgodnie z hiszpańskimi przepisami podatkowymi. Punktem wyjścia ustalenia wysokości podatku jest wynik finansowy firmy.

Stawki podatkowe

Stawka podatku dochodowego to główny parametr określający wysokość zobowiązania podatkowego. W Hiszpanii podstawowa stawka opodatkowania osób prawnych wynosi 25%. W przypadku nowo powstałych podmiotów obowiązuje niższa stawka, która wynosi 15%, dla organizacji non-profit przewidziana jest stawka 10%. Na Wyspach Kanaryjskich obowiązuje specjalny reżim podatkowy, który zakłada 4% stawkę podatkową od transakcji tam przeprowadzanych.

Zmniejszenie podatku

Ustawa z 2014 roku zakłada rożnego rodzaju ulgi i potrącenia, które zmniejszają obciążenie podatkowe osób prawnych. W niektórych przypadkach mają na celu uniknięcie podwójnego opodatkowania, a w innych zachęcenie przedsiębiorców do pewnego rodzaju zachowania tak jak w przypadku potrąceń na badanie oraz rozwój innowacyjności. W Hiszpanii najwięcej korzyści podatkowych można uzyskać poprzez odliczenia dla tworzenie miejsc pracy, inwestycje w produkcje filmowe czy muzyczne.

Dla małych podmiotów, mających dochód poniżej 10 000 000€ netto, ustawa podatkowa ustanawia szereg zachęt podatkowych, które zmniejszają obciążenie podatkowe. Firmy te mogą amortyzować swoje obciążenia poprzez inwestowanie w nowe technologie czy tworzenie miejsc pracy. Ponad to istnieje możliwość zmniejszenia nawet o 10%, a maksymalnie do 1 000 000 €, podstawy opodatkowania w oczekiwaniu na wyrównanie ujemnych podstaw

w kolejnych

latach.

Deklaracje

Oświadczenia, którem należy przedstawić to:

  1. Coroczna deklaracja dochodów – powinna być przedstawiona pomiędzy 1 a 25 lipca każdego roku. Jest to deklaracja obowiązkowa dla wszystkich osób prawnych nawet w przypadku braku prowadzenia działalności gospodarczej w roku podatkowy lub nieuzyskania dochodów.
  2. Model 202 – wymaga się złożenia go co trzy miesiące, gdy w poprzedniej deklaracji rocznej wynik finansowy był dodatni. Deklaracje należy przedstawić w kwietniu, lipcu, październiku oraz styczniu. Płatności te stanowią zaliczkę lub płatność z tytułu kwoty do zapłacenia w następnej deklaracji całorocznej.
  3. Model 220 – formularz podatkowy dla grup spółek.

Według danych średni czas pracy jaki muszą przeznaczyć przedsiębiorcy na wywiązywanie się z zobowiązań gospodarczej wynosi 158 godzin i jest niższy 27,5 godziny w stosunku od średniej Unii Europejskiej. Wynika to z wdrążenia przez Hiszpanie wielu rozwiązań i systemów teleinformatycznych. Sama stawka podatku jest wyższa niż średnia Unii Europejskiej, która wynosi 22,5 %.

Można stwierdzić, że podatek od osób prawnych jest podatkiem, który opodatkowuje dochody spółek w trakcie wykonywania ich działalności gospodarczej. W Hiszpanii ogólna stawka podatkowa to 25%, ale istnieją różne ulgi, zwolnienia, odliczenia, które wpływają na wysokość podatku łaconego przez firmy.

 

W razie dodatkowych pytań bądź wątpliwości skontaktuj się z nami

info@oliverrichart.com

 

napisz do nas

7 + 12 =

Lub zarezerwuj konsultację online:

Poniedziałek - Piątek
9:00 - 17:00

Dział prawny

Tel/Fax +34 960 434 697

Tel. +34 691 936 679

Tel. +48 661784 517

Dział nieruchomości

Tel/Fax +34 960 434 697

Tel. +34 691 936 679

Tel. +48 661784 517

Oliver Richart & Associates
C/ Correos, Nº 13, 4º, 7ª, 46002, Valencia

×

WhatsApp Chat

× LiveChat