+48 661 784 517 / +34 960 434 697 info@oliverrichart.com

Specjalny reżim podatkowy dla pracowników delegowanych do Hiszpanii

Specjalny system podatku dochodowego dla pracowników delegowanych na terytorium Hiszpanii jest wprowadzony przez ustawę Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

Artykuł 93 powyższej ustawy umożliwia pracownikom, którzy stają się rezydentami w Hiszpanii w skutek przeniesienia ich na terytorium Hiszpanii, uiszczają podatek dochodowy od osób fizycznych dla nierezydentówImpuesto sobre la renta de no residentes, na czas delegowania, a także przez 5 kolejnych okresów podatkowych.

Warunki jakie należy spełnić, aby móc korzystać ze specjalnego reżimu:

  • barak rezydencji na terytorium Hiszpanii w okresie 10 lat przed delegowaniem,
  • przeniesienie na terytorium Hiszpanii jest następstwem zawartym w umowie o prace lub w wyniku nabycia statusu administratora podmiotu, w którego kapitale nie uczestniczy,
  • nie osiąga dochodu, który kwalifikowałby się jako uzyskany za pośrednictwem stałego zakładu pracy na terytorium Hiszpanii.

Wyjątek stanowią profesjonalni sportowcy, którzy podlegają regulacją zawartym w dekrecie – el Real Decreto 1006/1985.

W celu zastosowania specjalnego reżimu, w ciągu 6 miesięcy od przeniesienia, pracownik musi przedstawić formularz zgłoszeniowy wraz z uzupełniającą dokumentacją potwierdzającą zgodność z powyższymi warunkami, przed urzędem podatkowym – Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Nowelizacja ustawy w 2015 r. zmieniła obowiązek, który umożliwiał korzystanie ze specjalnego reżimu tylko pracownikom delegowanym przez przedsiębiorstwo hiszpańskie. Obecnie zagraniczne przedsiębiorstwo może delegować pracownik na terytorium Hiszpanii utrzymując obecny stosunek pracy.  

W wyniku zastosowania specjalnego reżimu dochód, do 600 000€, uzyskany przez pracownika w wyniku pracy jest opodatkowany 24% stawką, gdy dochód przekroczy 600 000€ podlega opodatkowaniu w wysokości 45%. Opodatkowanie odnosi się do wszystkich dochodów uzyskanych przez pracownika, niezależnie od tego, czy są one uzyskiwane za granicą czy w Hiszpanii. Zyski kapitałowe uzyskane w Hiszpanii (dywidendy, odsetki, zyski kapitałowe) będą opodatkowane 19% stawką do 6 000€, 21% od 44 000 €, powyżej tej kwoty stawka opodatkowania wynosi 23%.

Pracownicy, którzy zdecydują się na zastosowanie tego specjalnego systemu, mogą ubiegać się o certyfikat rezydencji podatkowej w Hiszpanii.

Należy pamiętać, że po upływie okresu na który ustawa przyznaje możliwość skorzystania ze specjalnego reżimu podatkowego, pracownik, który będzie kontynuował prace w Hiszpanii, będzie podlegał standardowemu reżimowi podatkowemu.

W razie dodatkowych pytań bądź wątpliwości skontaktuj się z nami

info@oliverrichart.com

napisz do nas

2 + 7 =

Lub zarezerwuj konsultację online:

Poniedziałek - Piątek
9:00 - 17:00

Dział prawny

Tel/Fax +34 960 434 697

Tel. +34 691 936 679

Tel. +48 661784 517

Dział nieruchomości

Tel/Fax +34 960 434 697

Tel. +34 691 936 679

Tel. +48 661784 517

Oliver Richart & Associates
C/ Correos, Nº 13, 4º, 7ª, 46002, Valencia

×

WhatsApp Chat

× LiveChat