+48 661 784 517 / +34 960 434 697 [email protected]

Zatrudnienie pracownika w Hiszpanii

Hiszpańskie prawo pozwala na zatrudnienie osób powyżej 18 roku życia, cudzoziemców oraz legalnie wyemancypowanych małoletnich.

Procedura zatrudnienia pracownika w Hiszpanii

Rejestracja jako pracodawca w systemie ubezpieczeń społecznych

Rejestracja ta jest konieczna tylko w przypadku nowej firmy, gdy wcześniej nie zatrudniało pracowników. Rejestracja odbywa się po przez urząd ubezpieczeń społecznych (Tesorería General de la Seguridad Social). W trakcie rejestracji zostanie przydzielony przedsiębiorcy numer do identyfikacji i kontroli zobowiązań wynikających z ubezpieczeń społecznych. Należy pamiętać, że wniosek o rejestracje należy złożyć przed rozpoczęciem działalności.

Przyłączenie pracowników do systemu ubezpieczeń społecznych

Przed rejestracją pracowników, należy upewnić się, że są oni zgłoszeni w urzędzie ubezpieczeń społecznych. W sytuacji, gdy pracownik jest zatrudniony po raz pierwszy należy dokonać rejestracji pracownika za pośrednictwem urzędu w prowincji, w której firma ma siedzę. Pracownika otrzyma indywidualny numer ubezpieczeń społecznych, który będzie można powiązać z miejscem pracy.

Rejestracja pracowników

Osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz MŚP zatrudniające mniej niż 15 pracowników, muszą zarejestrować swoich pracowników przez system teleinformatyczny Red Directo. System ten umożliwia zmianę danych, rejestracje czy przekazanie informacji o czasowej niezdolności do pracy pracowników. Do rejestracji pracownika będą potrzebne wszystkie dane firny, dane osobowe pracownika oraz numer identyfikacyjny przedsiębiorstwa i pracownika w systemie ubezpieczeń społecznych.

Zgłoszenie umowy o prace

W ciągu 10 dni od zawarcia umowy o prace, kopia umowy musi zostać przekazana do państwowej służby zatrudnienia (Servicio de Empleo Público Estatal) w celu jej zarejestrowania. Zgłoszenie to można dokonać w urzędzie lub za pomocom systemu teleinformatycznego.

Składki

Przedsiębiorca jest odpowiedzialny nie tylko za własną składkę na ubezpieczenie społeczne, ale także za składki pracowników, które są odliczane od ich wynagrodzenia. Za pośrednictwem systemu Red Directo, należy przekazać odpowiednie dokumenty określające podstawę składki czy potrącenia wszystkich pracowników.

W razie dodatkowych pytań bądź wątpliwości skontaktuj się z nami

[email protected]

napisz do nas

8 + 9 =

Lub zarezerwuj konsultację online:

Poniedziałek - Piątek
9:00 - 17:00

Dział prawny

Tel/Fax +34 960 434 697

Tel. +34 691 936 679

Tel. +48 661784 517

Dział nieruchomości

Tel/Fax +34 960 434 697

Tel. +34 691 936 679

Tel. +48 661784 517

Oliver Richart & Associates
C/ Correos, Nº 13, 4º, 7ª, 46002, Valencia

×

WhatsApp Chat

× LiveChat